Opći uvjeti

sopharma shop

Opći uvjeti

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove i odredbe prije nego nastavite koristiti ovu web stranicu.

Prodaja lijekova od strane “Sopharma Shop""sopharmashop.com” je strogo zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina!

UVOD

Ovi Opći uvjeti reguliraju odnos između dobavljača “Sopharma Shop” i potrošači, kupci robe, koja se nudi na stranici “sopharmashop.com”, putem ugovora na daljinu zaključenog između strana. Kupovinu sa stranice možete izvršiti kao neregistrirani korisnik, ili nakon registracije i kreiranja korisničkog profila. Svaki korisnik popunjava formular za registraciju u kojem mora navesti tačne i tačne podatke, uklj. podaci o dostavi, telefon, e-mail, itd. Korisnik izjavljuje da je upoznat i da prihvata ove Opšte uslove i odredbe tako što će označiti polje „Slažem se sa Opštim uslovima“ na obrascu za registraciju.

Korištenje usluga na stranici “sopharmashop.com” može biti samo u lične/nekomercijalne svrhe.

"Sopharma Shop”Ne jamči i nije dužan osigurati rad web stranice bez prekida ili bez grešaka, kao i ne jamči kontinuiranu aktivnost svih funkcionalnosti web stranice.

"Sopharma Shop”Zadržava pravo promjene cijena bez obavještavanja svojih kupaca, kao i ispravke grešaka/ netočnosti u podacima o proizvodu. Moguće su štamparske greške, razlike u vizualizaciji boja, kao i promjene u dizajnu proizvoda.

Moguće je da isti proizvodi imaju razliku u objavljenim cijenama i aktivnostima u fizičkim ljekarnama i onima na “sopharmashop.com”.

ODGOVORNOST

"Sopharma Shop”Nastoji zadržati na web mjestu istinite, točne i ažurirane informacije o ponuđenim proizvodima. “Sopharma Shop”Strogo poštuje evropsko zakonodavstvo, ali ne može garantovati tačnost i potpunost podataka navedenih na web stranici. “Sopharma Shop”Ne isključuje mogućnost grešaka, netočnosti ili propusta zbog tehničkih ili ljudskih faktora i nije odgovoran u tom pogledu. “Sopharma Shop”Nije odgovoran za bilo kakve posljedice i/ ili štete uzrokovane ili na bilo koji način povezane s pristupom web stranici, kao ni za mogućnost/ nemogućnost njenog korištenja, uklj. i informacije objavljene u njima. U slučaju da web lokacija sadrži veze do web stranica trećih strana, “Sopharma Shop”Nije odgovoran za informacije sadržane u njima, kao ni za zaštitu ličnih podataka i sigurnost takvih web stranica. Potrošači mogu dobiti informacije o proizvodu kako bi im pomogli pri odabiru. Dostavljene informacije su u potpunosti preporučljive i ni na koji način se ne mogu smatrati obavezujućim za izbor potrošača. “Sopharma Shop”Se ne obvezuje ni na koji način procijeniti zdravstveno stanje potrošača i preporučiti konzultacije sa liječnikom specijalistom/ ljekarnikom radi utvrđivanja tačnog zdravstvenog stanja, odgovarajućeg liječenja, doziranja, nuspojava itd.

U slučaju bilo kakvih nedoumica o korištenju bilo kojeg od proizvoda na stranicama web stranice “sopharmashop.com”, kao i u slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za Vaše zdravlje i/ili zdravstvene probleme, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. “Sopharma Shop”Ne preporučuje samoliječenje.

"Sopharma Shop”Ne prodaje putem web stranice lijekove dostupne na recept. Ako zbog tehničkog i/ ili ljudskog faktora, zbog kršenja web stranice od strane trećih strana i/ ili zloupotrebe informacija na web stranici bez znanja „Sopharma Shop”Primijetite bilo kakve nepravilnosti, molimo vas da nas odmah prijavite, kako bismo poduzeli odgovarajuće mjere za njihovo otklanjanje.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podaci su dostupni na našoj stranici Politika privatnosti.

CIJENE I NAČINI PLAĆANJA

Sve cijene proizvoda u ponudi na “sopharmashop.com” su konačni, objavljuju se u eurima i uključuju porez na dodatu vrijednost/PDV, kao i sve ostale poreze, naknade i sl. prema važećem zakonodavstvu. Najavljene cijene ne uključuju troškove dostave, koje se dodatno utvrđuju.

Plaćanje naručenih proizvoda može se izvršiti kreditnom ili debitnom karticom ili lokalnim načinima plaćanja koji su ponuđeni na stranici za plaćanje.

Preuzimanje i dostava

Informacije su dostupne na našoj stranici Isporuka i isporuka stranici.

Molimo konsultujte Kalkulator vremena isporuke prije narudžbe.

Bilješka: Sopharma proizvodi ponuđeni na web stranici su legalni i slobodno dostupni bez recepta, ali “Sopharma Shop”Ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu zakonitosti u određenim zemljama i ne pruža pravne savjete. Informišite se o pravnom statusu proizvoda u vašoj zemlji. Vaša je odgovornost kao potrošača da prije naručivanja upoznate svoje lokalne zakone i propise. Molimo kontaktirajte lokalnu vlast da provjerite možemo li poslati u vašu zemlju.

COPYRIGHT

Sadržaj ove stranice, uklj. ali ne samo logotipi, grafike ili natpisi, zaštitni znakovi, fotografije itd. u vlasništvu su “Sopharma Shop”I/ ili njegovih partnera/ dobavljača i podliježe zaštiti prema važećem zakonu, uključujući prava na žigove, autorska prava, prava intelektualne svojine itd.

Zabranjeno je kopiranje, reprodukcija, modifikacija u bilo kojem obliku i distribucija materijala prikazanih na stranici. Svako neovlašteno korištenje sadržaja smatrat će se kršenjem Zakona o autorskim i srodnim pravima i drugih primjenjivih zakona. Upotreba bilo kojeg materijala iz “sopharmashop.com” je dozvoljen samo za ličnu upotrebu i bez komercijalne svrhe.

PRAVA I OBAVEZE STRANA PRI PRODAJI DALJINE

"Sopharma Shop” prima narudžbe 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Porudžbine se vrše preko sajta “sopharmashop.com” nakon dodavanja odabranih proizvoda u košaricu. Za dovršetak narudžbe potrebna je suglasnost sa ovim Opštim uslovima poslovanja.

"Sopharma Shop”Ima pravo ne isporučiti dio ili sve naručene proizvode, kao i odgoditi isporuku, iz različitih objektivnih razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, zbog iscrpljenosti zaliha, pogrešnu/ nepotpunu adresu za dostavu ili kontakt telefon kupca, u slučaju proglašenog izvanrednog stanja ili hitne epidemiološke situacije itd., o čemu obavještava korisnika komunikacijom putem telefona ili e-pošte.

"Sopharma Shop”Ne garantira dostupnost robe u trenutku dovršetka narudžbe. Jedina odgovornost “Sopharma Shop”U ovom slučaju treba vratiti unaprijed plaćeni iznos za određene proizvode, ako ih ima.

"Sopharma Shop”Se obvezuje osigurati uvjete za pravilno pakiranje, transport i isporuku proizvoda, kako bi se očuvali njihovi kvaliteti i učinkovitost.

S obzirom na ponuđene proizvode, postoji zakonska garancija za usklađenost robe sa kupoprodajnim ugovorom.

Kupac ima pravo vratiti proizvod o svom trošku, u roku od 14 dana od primitka, ako se iz bilo kojeg razloga predomisli, pod uvjetom da proizvod nema tragova korištenja i da se nalazi u originalnom neotvorenom pakiranju.

Pravo kupaca da vrate proizvode kupljene od “sopharmashop.com” se ne odnosi na medicinske proizvode i medicinske uređaje.

Nakon ispunjenja uvjeta za povratak, nakon primitka proizvoda “Sopharma Shop”Je u obavezi da vrati novac kupcu. Povrat se vrši istim načinom plaćanja koji je potrošač koristio u početnoj transakciji.

PRAVO ODBIJA

Kupac ima pravo odbiti proizvod i vratiti ga o svom trošku, u roku od 14 dana od primitka. Kako bi ostvario svoje pravo na odustajanje, potrošač mora obavijestiti “Sopharma Shop”Svoje odluke da odustane od ugovora prije isteka roka od 14 dana.

U svim slučajevima odbijanja, potrošač mora vratiti proizvode o svom trošku bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma na koji je obavijestio “Sopharma Shop”Zbog odluke o odustajanju od ugovora. Smatra se da je rok ispunjen ako potrošač vrati proizvode prije isteka roka od 14 dana. Kada potrošač iskoristi svoje pravo da odustane od ugovora na daljinu, “Sopharma Shop”Refundira sve iznose koje je potrošač primio, uključujući troškove dostave, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma na koji je obaviješten o odluci potrošača da odustane od ugovora. Povrat se vrši istim načinom plaćanja koji je potrošač koristio u početnoj transakciji.

U slučaju odbijanja, roba se mora vratiti u očuvanoj originalnoj ambalaži, sa netaknutim integritetom, nekorištena i sa kompletnom opremom, ako postoji. U slučaju neispunjenja ovih uvjeta, zadržavamo pravo odbiti prihvaćanje vraćene robe i ne izvršiti povrat novca.

Pravo kupaca da vrate proizvode kupljene od “sopharmashop.com” se ne odnosi na medicinske proizvode i medicinske uređaje.

STUPANJE NA SNAGU I PROMENE U OPŠTIM USLOVIMA:

Ovi Opći uvjeti i odredbe stupaju na snagu 19.02.2021 i obavezujući su za sve korisnike usluge “Sopharma Shop”. Ako ne prihvaćate ove Uslove i odredbe, ne biste trebali nastaviti koristiti ovu web stranicu za kupovinu na njoj.

"Sopharma Shop” može u bilo kojem trenutku promijeniti i dopuniti ove Opće uslove. Promjene stupaju na snagu njihovim objavljivanjem na “sopharmashop.com” i postaju obavezni za sve korisnike stranice od trenutka njihovog objavljivanja.

Ako na web stranici ne pronađete potrebne informacije, svoja pitanja možete poslati putem naše stranice Kontakt stranici.

Sopharma Shop Online

Bl. 302 D
1229 Sofia
Bugarska